LHBTIQA+ en gelijke rechten

LHBTIQA+ en gelijke rechten

 

Een anti-homowet in hongarije, LHBTIQA-vrije zones in Polen of discriminatie en geweld tegen de queergemeenschap in Nederland. Overal in Europa staan gelijke rechten onder druk. 

Terwijl elke Europese burger zichzelf moet kunnen zijn én zich veilig en beschermd moet voelen. Of je nu man, vrouw of non-binair bent, of je nu in Hongarije, Italië of Nederland woont. 

Juist wanneer je tot een minderheid behoort, moet je beschermd worden. Het standpunt van PvdA Europa is duidelijk. Wij zetten ons in voor gelijke rechten in de Europese Unie, voor iedereen, overal waar die rechten onder druk staan.

Ook vrouwenrechten staan meer en meer onder druk. Denk maar aan de strengere abortuswetgeving in de Verenigde Staten of Polen. Ook hier zijn conservatieve krachten aan het werk om de eeuwenoude strijd voor vrouwenrechten ongedaan te maken.

LHBTIQA+

Veel jongeren gaan steeds flexibeler om met gender en seksualiteit. Gelukkig maar. Tegenover die positieve trend staat helaas ook de opkomst van extreemrechtse partijen, in Nederland en in Europa. Met PvdA willen wij een blok vormen tegen die conservatieve partijen. 

Ook al is de LHBTIQA+-acceptatie in Nederland vrij hoog, nog steeds is er discriminatie, haat en geweld tegen de queer gemeenschap. Daar zullen wij ons als PvdA altijd over uitspreken en altijd voor acceptatie en respect blijven vechten.

 

Betekenis LHBTIQA+

LHBTIQA+, wat betekent dat nu eigenlijk? Het is een afkorting voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse, queer en aseksueel. De plus staat voor alle vormen van seksualiteit of gender die niet onder de andere letters vallen (bijvoorbeeld panseksueel en non-binair). De Engelse term LGBTQIA+ is ook gebruikelijk.

Europese waarden

Eén van de belangrijkste voorwaarden om lid te worden van de Europese Unie, is respect voor de Europese waarden. Alleen zijn er na toetreding weinig opties om te zorgen dat lidstaten zich daar effectief aan houden. 

Conservatieve krachten en extreemrechtse partijen in Europa proberen emancipatie van vrouwen en transpersonen en verworven LHBTIQA+rechten terug te draaien. Waar ze aan de macht zijn, beperken ze de persvrijheid en de onafhankelijke rechterlijke macht. 

Gendergelijkheid

Vrouwenhaat (online en offline), discriminatie en een glazen plafond, we hebben nog een lange weg te gaan naar echte gendergelijkheid. Het feit dat initiatieven als de Vrouwenmars in Nederland nog steeds nodig zijn, zegt genoeg.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is één van de grondbeginselen van de Europese Unie. Wat betekent gendergelijkheid voor de PvdA? Vrouwen, mannen en non-binaire personen moeten dezelfde kansen krijgen. Om dat te doen, moeten we een aantal drempels wegwerken. 

Denk maar aan de loonkloof die nog steeds aanwezig is. Wij strijden voor loontransparantie, zodat vrouwen écht naar waarde betaald worden. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat beide ouders van een kind kunnen werken én zorgen. 

In topfuncties zijn vandaag nog steeds heel weinig vrouwen te vinden. Vanaf 2024 moet het aantal vrouwen in het bestuur naar 40%. Dat is de ‘women on boards’ wet waar wij met PvdA een voortrekkersrol hebben gespeeld. 

 

Abortus

Wanneer je in het Europees Parlement werkt, krijg je regelmatig plastic foetussen in je postvakje. Het komt van conservatieve anti-abortusgroepen die lobbyen om abortus te verbieden. 

Alleen: een verbod op abortus leidt niet tot minder abortus, wel tot onveilige abortus. Laat het duidelijk zijn: abortus is een persoonlijke keuze en verdient fysieke en psychologische begeleiding, geen stigmatisering.  

Onze standpunten 

  • Een jaarlijkse, onafhankelijke controle voor alle lidstaten op het gebied van democratie en rechtsstaat, gekoppeld aan (financiële) sancties.
  • Een Europees fonds om de strijd van moedige activisten voor mensenrechten en LHBTIQA+-rechten te steunen.
  • Landen die Europees geld krijgen, moeten ook toezicht door het Europees Openbaar Ministerie accepteren.
  • De Instanbul-conventie, die gendergerelateerd geweld wil voorkomen en bestrijden, moet in de hele EU geratificeerd worden.
  • Nederland moet het initiatief nemen om de Europese anti-discriminatierichtlijn eindelijk in te voeren.
  • LHBTIQA-relaties, -huwelijken en -ouderschappen in alle lidstaten van de EU erkennen.
  • Het recht op veilige en legale abortus moet worden opgenomen in het EU Handvest van de fundamentele rechten.